anvietsecurity

bảo vệ an việt cung cấp các dịch vụ

bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định
bao-ve-khu-cong-nghiep
Bảo vệ khu công nghiệp
bao-ve-cac-su-kien
Bảo vệ các sự kiện, lễ hội
Bảo vệ yếu nhân, VIP
Bảo vệ mục tiêu di động
Dịch vụ bảo vệ chất lượng cao

Tại sao nên chọn bảo vệ an việt?

Hoạt động từ năm

2003

26 VP, chi nhánh

Trên

6000

nhân viên

1. Hình ảnh mạnh mẽ thân thiện, hiện đại cho khách hàng

2. Tác phong nhanh nhẹn, nghiệp vụ tinh thông

3. Quyền lợi của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi

4. Phí dịch vụ cạnh tranh hợp lý từ phổ thông đến cao cấp

5. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm trách nhiệm 22 tỷ

6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng DVBV theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

7. Hệ thống kiểm soát chất lượng liên tục 24h/7

Tư vấn dịch vụ bảo vệ

Mr.Tuấn – 0961 959 333
baoveanviet.na@gmail.com

Mr.Tuấn – 0961 959 333
baoveanviet.na@gmail.com

Mr.Tuấn – 0961 959 333
baoveanviet.na@gmail.com

Tư vấn tuyển dụng

Mr.Tuấn – 0961 959 333
baoveanviet.na@gmail.com

Mr.Tuấn – 0961 959 333
baoveanviet.na@gmail.com

Mr.Tuấn – 0961 959 333
baoveanviet.na@gmail.com