6 lý do tham gia và sử dụng dịch vụ của An Việt


1.Năng lực pháp lý đầy đủ : Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Việt (AVS) có đầy đủ các điều kiện pháp lý đầy đủ theo quy định của Pháp Luật. AVS luôn tuân thủ đúng, đủ những quy định của Nghị định 52 NĐ/CP, thông tư 45/2009/TT-BCA.

2.Chức năng tự đào tạo nghiệp vụ bảo vệ : Là công ty được Cục cảnh sát cấp giấy chứng nhận “Đủ điều kiện ANTT” nên công ty An Việt có thêm chức năng tự đào tạo nghiệp vụ bảo vệ – không phải gửi bảo vệ đến các trung tâm đào tạo như các công ty bảo vệ khác.

3. Kinh nghiệm chuyên sâu : Hện đang cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhiều dự án, nhà máy công trình trọng đểm thuộc các Dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như dự án Formusa, dự án Phân bón của Ấn độ tại khu Nam Cấm; các trụ sở Ngân hàng, khách sạn lớn tại Nghệ An

4.Năng lực tài chính vững mạnh : Bao gồm nhiều tài sản giá trị lớn đứng tên công ty và tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm (bảo hiểm trách nhiệm pháp lý, bảo hiểm lòng trung thực, bảo hiểm tai nạn 24/24…v…v…) nhằm chia sẽ sự rủi ro nghề nghiệp.

5.Tuân khoản các điều khoản hợp đồng và phương án bảo vệ : Nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản Hợp đồng hai bên đã ký một cách nghiêm túc.

6.Quy trình quản lý khoa học, khép kin: Công ty An Việt đã xây dựng hệ thống quán lý theo tiêu chuẩn ngay từ khi bắt đầu thành lập nên tính đồng bộ rất cao, tạo ra sự khác biệt so với các đơn vị cùng ngành.