Chính sách chất lượng dịch vụ


1. Chuyên nghiệp

– Đào tạo lực lượng bảo vệ có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi.
– Sử dụng các thiết bị an ninh hiện đại phù hợp trong thực thi cung cấp dịch vụ bảo vệ.
– Áp dụng và duy trì hệ thống quản lí chất lượng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và trách nhiệm xã hội phù hợp tiêu chuẩn SA 8000

2. Hiệu quả

– Cung cấpcác giải pháp tối ưu, phù hợp nhất để đảm bảo an ninh cho khách hàng.
– Cùng tạo ra giá trị gia tăng thực sự trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.
– Góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa tốt nhất cho khách hàng.

3. Tận tụy

– Thỏa mãn mọi yêu cầu hợp lý của khách hàng
– Giải quyết những sự việc xảy ra giảm tối đa thiệt hại cho khách hàng và xã hội
– Sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi cần thiết hoặc được yêu cầu khù hợp.