Đào tạo lực lượng bảo vệ cho tập đoàn Nam Đàn Vạn An


Với tổng vốn đăng ký đầu tư tại 3 dự án lên đến gần 2.200 tỷ đồng, Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An đang tiên phong trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao

Với tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng chia làm 3 giai đoạn đầu tư, dự án của Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An là Dự án Tổ hợp sản xuất công nghệ cao lớn nhất tại Nghệ An. Bằng giải pháp lựa chọn công nghệ cao, lĩnh vực đầu tư đa dạng cho thấy VN Nam Đàn Vạn An xem xét rất kỹ những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh, thế mạnh về nguồn lực lao động, đất đai… Để hỗ trợ tích cực đối với dự án khi đi vào sản xuất, tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông vào dự án với chiều dài hơn 1.000m, nền đường rộng 21m, trồng cây xanh xung quanh tạo cảnh quan xanh, đẹp.
Việc đào tạo lực lượng bảo vệ, vệ sỹ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và yêu cầu nghiệp vụ bài bản chuẩn mực. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An Việt và là Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An đã ký kết hợp đồng huấn luyện cho toàn bộ lực lượng bảo vệ này. Số lượng bảo vệ cho toàn  bộ khu công nghiệp khoảng 400 người sẽ được chia ra đào tạo nhiều giai đoạn khác nhau
.